– Πανίκκο!
– Ναι Μυρούλλα μου…
– Έσπασεν το φανάριν το δεξίν το μπροστινό του αυτοκινήτου!
– Να το κανονίσω μάνα μου…

– Πανίκκο!
– Ναι Μυρούλλα μου…
– Έσπασεν το παράθυρο του αυτοκινήτου!
– Να το κανονίσω μάνα μου…

– Πανίκκο!
– Ναι Μυρούλλα μου…
– Κατσιαρίζει το εξώς. Ακούεται σάμπου να κωλοσύρνεται!
– Να το κανονίσω μάνα μου…

– Πανίκκο!
– Ναι Μυρούλλα μου…
– Έσπασεν το ρολόϊν της κουζίνας πάλε!
– Να το κανονίσω μάνα μου…

– Πανίκκο!
– Ναι Μυρούλλα μου…
– Το κουμπίν του κουδουνιού της εξώπορτας εν δουλεύκει!
– Να το κανονίσω μάνα μου…

– Πανίκκο!
– Ναι Μυρούλλα μου…
– Χτέρνεται συνέχεια ο προφυλακτήρας ο πισινός άμαν παρκαρίσκω!
– Να το κανονίσω μάνα μου…

– Πανίκκο!
– Ναι Μυρούλλα μου…
– Είπεν μου ο μηχανικός ότι πρέπει να σάσουμεν τα στόπλαϊτς για να περάσει ΜΟΤ το αυτοκίνητο!
– Να το κανονίσω μάνα μου…

– Πανίκκο!
– Ναι Μυρούλλα μου…
– Έσασες το εξώς, αλλά πάλε κατσιαρίζει. Άμπα τζαι τρύπησεν!
– Να το κανονίσω μάνα μου…

– Πανίκκο!
– Ναι Μυρούλλα μου…
– Το καθρευτούιν που την μερκάν του οδηγού εράϊσεν!
– Να το κανονίσω μάνα μου…

– Πανίκκο!
– Ναι Μυρούλλα μου…
– Νομίζω να βάλουμεν καμιάν κάμεραν τζιαμέ στο μαχαζίν για τους κλέφτες!
– Να το κανονίσω μάνα μου…

– Πανίκκο!
– Ναι Μυρούλλα μου…
– Ο μιτσής εν σηκώννεται με τίποτε το πρωί!
– Να το κανονίσω μάνα μου…

– Πανίκκο!
– Ναι Μυρούλλα μου…
– Εχάλασεν το πόμολον της πόρτας του μπάνιου!
– Να το κανονίσω μάνα μου…

– Πανίκκο!
– Ναι Μυρούλλα μου…
– Εκόπηκεν το πόϊν του παγκακιού που έχουμεν μες την αυλήν!
– Να το κανονίσω μάνα μου…

– Πανίκκο!
– Ναι Μυρούλλα μου…
– Άγιωσεν η κάσια του μονοκάμπινου του παπά μου!
– Να το κανονίσω μάνα μου…

– Πανίκκο!
– Ναι Μυρούλλα μου…
– Πιάννουν με τηλέφωνον την ώραν που είμαι στη βούρνα τζαι ώσπου να σκουπιστώ να πάω, κλείουν το. Θέλω μπλούττουθ!
– Να το κανονίσω μάνα μου…

– Πανίκκο!
– Ναι Μυρούλλα μου…
– Γίνεται να απενεργοποιήσεις το σνουζ γιατί εν σηκώννουμαι με την ώρα μου το πρωί;
– Να το κανονίσω μάνα μου…

– Πανίκκο!
– Ναι Μυρούλλα μου…
– Μάνα μου άγγελε μου, κανεί δουλειές τζι εποστάθηκες. Έφερα σου καρέκλαν τζινούρκαν να κάτσεις να πνάσουν τα κόκκαλα σου!
– Θέκκιου μάνα μου…

via Cypriotblogs.com – http://ift.tt/O39OXT

 

Tags: